PILATES novi termin

Grupa se održava u terminu ponedjeljak / srijeda u 20:30.