SEZONA 2021/2022


🔺🔻termini U BOJI su aktivni od 23.08.2021.
🔺🔻ostali termini će se aktivirati prema vašim upisima s mogućim startom već od 23.08.2021.
➡️ broj mjesta po grupama je ograničen (manji od uobičajenog zbog aktualnih mjera)
➡️ grupe se aktiviraju kada se prijavi minimalno potreban broj članova
➡️ UPISI u grupu idu prema redoslijedu uplata
➡️ upisi u grupe se zatvaraju kada se popuni broj mogućih mjesta, nakon toga je ”lista čekanja”
➡️ članarine su mjesečne
➡️ JEDINO uplatom članarine si osiguravate početno mjesto u grupi
➡️ POVEZIVANJEM članarina si osiguravate daljnje mjesto u grupi
➡️ rezerviranje mjesta s odgodom dolaska nije moguće!